Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yetbg/ringmedia.eu/wp-includes/post-template.php on line 284
Дигитален маркетинг & WEB услуги

Сертификати и Удосторевения

Дигитален Гараж

Платформата „Дигитален Гараж“ предлага обучение от 23 модула, обхващащи теми като: реклама в мрежата за търсене, реклама в дисплейната мрежа, социални мрежи, видеореклама, електронна търговия, уеб анализ, email маркетинг и други.
certificate01

Одобрено от бюрото за интерактивна реклама – Европа (IAB Европа)

Администратор на лични данни

По смисъла на чл.3 от ЗЗЛД администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.

Съгласно законовото определение, качеството на администратор възниква ex lege (по силата на закона) и не е свързано с условието на подаване на заявление за регистрация в КЗЛД.

Администраторът на лични данни обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данни.

 

certificate02

Награди и Отличия

Награда за отразяване и популяризирането на българския автомобилен спорт през 2018 г.

Цялостен принос в развитието и популяризирането на автомобилният спорт в България

certificate01

Първите Български Гейм Награди

Финал в категория „Приложение на годината“ на Първите Български Гейм Награди организирани от NEXT TV

(Съвместен проект с Александър Дженков)

certificate01

Препоръки и Референции

Референция по изпълнение на обществена поръчка

certificate01