Период на регистрация на домейн и ефектът върху резултатите в Google

Напоследък все повече се коментират факторите, които се отразяват върху резултатите при тъсрене в търсачката на Google. Навлизайки по-дълбоко в темата, с някои колеги сме на мнение, че освен основните фактори като линк билдинг, структура на URL адресите, съдържание в сайта, скорост на зареждане и местоположението на сървъра има и ДРУГ ФАКТОР, който дава отражение върху резултатите в Google. А именно – за какъв период е предплатен вашият домейн. Добре е да ви кажем, че всъщност Google отричат възрастта и предплатения период на домейна като фактор, който оказва влияние в SERP, но практиката, която е изключително важна в работата на един професионалист, сочи точно обратното и в случая е добре да се доверим на нея. За да ви се разясни картинката ще ви представим по-долу един пример.

Нека се пренесем извън дигиталния свят и си представим обикновен човек, с обикновена работа на име Иван, който желае да предоговори условията по своя потребителски кредит. При среща с консултант от банката, първото което той ще свърши е да провери с какъв стаж е Иван. Колкото по-дълъг стаж има Иван във фирмата в която работи, толкова по-добре за него. По-големият опит (стаж) във фирмата, означава за банката, че Иван е сериозен и постоянен в работата си и може да му се гласува по-голямо доверие спрямо другите. В конкретния пример трудовия стаж се отъждествява с историята на вашия домейн. Освен дълъг стаж при предоговарянето, можете да представите и договор в който фигурира, че вие със сигурност няма да останете без работа в следващите 5 години. Тук примерът с договорът за сигурна работа до определен период от бъдещето е срокът до който сте предплатили вашият домейн и също би бил от плюс. Ако хипотетично си представим Google като банка, то тази банка оценя различните клиенти по различни параметри. Щом някой клиент е в състояние да им докаже сигурност, те биха му предоставили по-добри условия. По-добрите условия от банката се равняват на по-доброто класиране в резултатите при търсене в Google.

Нека се върнем обратно в реалността и си послужим с конкретни примери. Управляваме сайт на наши клиенти в един от най-конкурентните сектори в интернет. Анализът на конкуренцията сочи че 70% от лидерите в категорията са с предплатени домейни поне 5 години напред спрямо момента на проверка. Останалите 30% пък са с домейни с поне 10 годишна история.

Извод: Щом информацията от регистраторите на домейни е публична, то най-вероятно Google я чете и я взима под внимание. Може би няма такава тежест като входящите връзки, но влияе при определянето на резултатите при търсене в Google. Нашият съвет е да използвате и този метод, като предплатите вашия домейн за определен период от време.