Made in Bulgaria: PCloud

Облачните услуги набират все по-голяма популярност. Наред до световните лидери в clouding технологиите като Dropbox и Google Drive, една българска компания наречена pCloud по-нищо не отстъпва на именитите си конкуренти. Нещо повече, в много параметри дори ги задминава. В тази статия ще ви представим предимствата на платформата pCloud и защо ни стана любима.